Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie w naszej szkole to już tradycja. Placówka bierze bowiem udział w tym wydarzeniu od 2017 roku, kiedy to lekturą było Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Podjęcie się tego przedsięwzięcia przez naszą społeczność szkolną było inicjatywą obecnego dyrektora – Mariusza Kraszewskiego.
Tegoroczną lekturą 12. odsłony akcji została wybrana powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Powstawała ona w latach 1886–1887, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Nad Niemnem to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.
12 października 2013 r. do wspólnego czytania powieści w naszej placówce włączyli się przedstawiciele całej społeczności szkolnej: uczniowie, rodzice i nauczycieli, a także zaproszeni goście: pan Andrzeja Waldemar Kordulewski – zastępca Burmistrza Nasielska , pan Radosław Kasiak – członek zarządu Rady Powiatu Nowodworskiego , pan Marcin Szarszewski – radny Rady Miejskiej w Nasielsku oraz pani Jolanta Budziszewska – Rogalska- dyrektor Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku.
Odczytano pięć wybranych fragmentów powieści. Pierwszy fragment, w którym panna Orzelska wraz z Janem i Anzelmem odwiedza legendarny grób Jana i Cecylii, został przygotowany przez uczniów klasy 7c pod kierunkiem pani Natalii Rutkowskiej. Kolejne sceny to żniwa w Bohatyrowiczach, wyprawa na Mogiłę – do grobu czterdziestu powstańców, rozmowa Benedykta z synem Witoldem we dworze w Korczynie. Ostatni fragment przestawiał wesele Elżuni w Bohatyrowiczach.
Czytane fragmenty były ubogacone śpiewami pieśni w wykonaniu uczniów z kl. 7c: Nikoli Balukiewicz, Szymona Lesiuk oraz Szymona Janeckiego, których przygotowała p. Kinga Żabik. Można było również wysłuchać pięknej gry na skrzypcach Patrycji Chmielewskiej – uczennicy kl. 7d. Na zakończenie uczennice z kl. 7c i 7d wykonały taniec ludowy oberek, do którego przygotowała je p. Monika Brzezińska – Pająk.
Wydarzeniu towarzyszyła przepiękna scenografia, którą przygotowały panie Aneta Czyż – Roszak oraz Justyna Margiel. Przeniosła ona słuchaczy w atmosferę czasów końca XIX w, ukazując naszą historię i narodowe dziedzictwo. Fragmenty tekstów do czytania przygotowała p. Beata Korytkowska. Koordynatorem wydarzenia była p. Joanna Czyż, która opracowała program
i czuwała nad jego przebiegiem. W przygotowanie uroczystości zaangażowali się również nauczyciele: p. Monika Paluszek, p. Anna Tomasińska , p. Aleksandra Maciątek, p. Anna Falkowska, p. Paulina Mosakowska.
Fotorelacje z tego wydarzenia możemy obejrzeć dzięki pięknym zdjęciom p. Ilony Pietrzak.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w gromadzeniu rekwizytów do dekoracji oraz pomogli w przygotowaniu słodkiego poczęstunku.
Anna Tomasińska
Fotorelacja na Facebook szkoły