Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Młody Ratownik

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważna i nierzadko może się okazać potrzebna. Każdy może znaleźć się w sytuacji, kiedy od szybkiej i skutecznej reakcji zależeć będzie ludzkie życie i zdrowie. Ważne są nie tylko umiejętności i znajomość procedur, ale także, zachowanie spokoju i opanowania. Aby umieć udzielić pierwszej pomocy uczniowie klas 4 brali udział w innowacji pedagogicznej „Drogowe ABC – wiem, dbam, zapobiegam”, której jednym z celów były ćwiczenia praktyczne z pierwszej pomocy. Dzieci ćwiczyły między innymi wezwanie pogotowia ratunkowego, pozycję boczną bezpieczną oraz resuscytację krążeniowo – oddechową.