Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Mikołajkowy wyjazd integracyjny klasy 8a i uczniów Szkolnego Koła Wolontariatu

W piątek 10 grudnia odbyła się wycieczka podczas której uczniowie obejrzeli film o tematyce świątecznej następnie spędzili 2 godz. grając w kręgle podczas „Lekcji w-f w kręgielni”. W drodze powrotnej zjedli posiłek w popularnej restauracji i zadowoleni wrócili do Nasielska.
Agnieszka Sztabnik