Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Miasteczko Malki

W ramach realizacji projektu “Muzeum w pudełku”, do którego zakwalifikowała się nasza szkoła, kolejne klasy wzięły udział w grze narracyjnej pt. “Miasteczko Malki”. Zajęcia zostały przeprowadzone w klasie VII c pod kierunkiem pani Anny Koryckiej, w klasie VII b pod kierunkiem pani Anny Tomasińskiej oraz w klasie V d pod kierunkiem pana Krzysztofa Maciasa.

W czasie gry uczniowie poznali realia życia w przedwojennym miasteczku, w którym obok siebie żyli Polacy i Żydzi. Jednym z takich miejsc był również Nasielsk. Dlatego też przedstawiona historia, stała się bardzo bliska uczniom. Istotnym elementem gry były kopie eksponatów muzealnych z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, które można było dotknąć, wypróbować czy przymierzyć.

Uczniowie byli bardzo zainteresowani historią i kulturą społeczności żydowskiej. Tematy, które ich szczególnie zaciekawiły będą rozwijane przez nauczycieli na dalszych etapach omawiania tej tematyki.

Projekt jest częścią realizowanego w naszej placówce Międzyszkolnego Projektu o Kulturze Żydowskiej “To nasza wspólna historia”.

Anna Tomasińska