Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Medal 100-lecia Ruchu Młodzieżowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Nasza szkoła oraz opiekunka szkolnego koła PCK otrzymała Medal 100-lecia Ruchu Młodzieżowego Polskiego Czerwonego Krzyża.