Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Konkurs Rady Rodziców „Aktywni dla szkoły”

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku organizuje konkurs „Aktywni dla szkoły”

Celem konkursu jest aktywizacja rodziców i opiekunów prawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 do regularnego wpłacania składek na Radę Rodziców.

Konkurs trwa od 1 października 2022 roku do 31 maja 2023 roku.
Nagrodą w Konkursie jest sfinansowanie przez Radę Rodziców wyjścia integracyjnego dla zwycięskiej klasy, bądź inna aktywność dla całej klasy zaproponowana przez wychowawcę i zaaprobowana przez Prezydium Rady Rodziców do kwoty łącznej 300 zł.

Nagrodę otrzyma ta klasa, w której udział rodziców wpłacających składki na Radę Rodziców jest największy.
Mamy nadzieję, że ta inicjatywa zachęci rodziców do częstszych wpłat.

Prezydium Rady Rodziców

 

Regulamin Konkursu Rady Rodziców „Aktywni dla szkoły”

 1. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.
 2. Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi:
  80 zł – na starsze dziecko w rodzinie, uczące się w naszej szkole,
  40 zł – na drugie i kolejne dziecko w szkole.
 3. Wpłat należy dokonać przelewem na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Nasielsku:
  Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego:
  86 8226 0008 0000 0228 2000 0001
  W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
 4. Konkurs trwa od 1 października 2022 roku do 31 maja 2023 roku.
 5. Wpłaty dokonane między 1 września 2022 roku a 1 października 2022 roku zostają zaliczone do konkursu.
 6. Nagrodą w konkursie za zajęcie I miejsca jest dofinansowanie wyjścia integracyjnego dla wszystkich uczniów klasy, która wygra ten konkurs.
 7. Wyniki konkursu ogłosimy w terminie: do 9 czerwca 2023 roku.
 8. Termin wykorzystania nagrody: do 16.06.2023 r. po uzgodnieniu terminu z wychowawcą zwycięskiej klasy.