Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Konkurs plastyczny pod hasłem „Twoja krew ratuje życie”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym z okazji 65-lecia honorowego krwiodawstwa w PCK pod hasłem „Twoja krew ratuje życie”.
Celem konkursu jest rozbudzanie wrażliwości uczniów, rozwój wyobraźni plastycznej oraz jak najszersze spopularyzowanie wśród dzieci zagadnień związanych z ratowaniem życia, niesieniem pomocy medycznej oraz pomocy osobom starszym.
Organizatorem konkursu jest Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Dworze Mazowieckim.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej w trzech kategoriach wiekowych:
1- dzieci klas 1 – 3
2-dzieci klas 4 – 6
3-młodzież klas 7 – 8
Technika wykonania pracy – dowolna: rysunki wykonane kredką, farbą plakatową, akwarelą, ołówkiem, wyklejanki, itp. Wielkość prac A4 lub A3.
W naszej szkole uczniowie wykonali na konkurs 27 prac. Do etapu rejonowego zostały przez jury wytypowane po dwie prace w każdej kategorii wiekowej:
1. Natalii Antosik z klasy 2 a i Doroty Piotrowskiej z klasy 3 b,
2. Magdy Uszyńskiej z klasy 5b i Patrycji Chmielewskiej z klasy 6d,
3. Piotra Uszyńskiego i Miłosza Zakrzewskiego z klasy 7 a.
Ocena prac i ogłoszenie laureatów odbędzie się w maju 2023 roku. Trzymamy kciuki za zwycięstwo pięknych prac wykonanych przez naszych uczniów we wszystkich kategoriach wiekowych.
Koordynator konkursu: Joanna Wiśniewska
Jury: Jolanta Sobiecka, Monika Kozarzewska