Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Klasy 4 na wycieczce w Młynie Gąsiorowo

Dnia 16 listopada 2022 roku klasy czwarte były na wycieczce w Młynie Gąsiorowo. Tematem przewodnim były „Andrzejki i katarzynki”. Uczniowie poznali tradycje i obrzędy związane z tymi świętami. Samodzielnie przygotowywali ciastka z wróżbą, lali wosk, wróżyli co czeka ich w przyszłości. Odbyła się także dyskoteka andrzejkowa oraz gry i zabawy integracyjne. Na koniec dzieci posiliły się pyszną zupą i plackami z jabłkiem. Wycieczka dostarczyła dzieciom wiele wrażeń i niezapomnianych przygód.

Kinga Żabik