Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Historyczne Lapbooki

W ostatnim tygodniu przed feriami na lekcjach historii uczniowie klas 6a, 6b i 6c wykonali lapbooki dotyczące Rzeczpospolitej w XVII. W ten sposób podsumowali i utrwalili swoją wiedzę z tego barwnego, lecz niełatwego okresu historii naszego kraju. Wiek XVII został nazwany „stuleciem wojny”, bowiem Rzeczpospolita toczyła wówczas wojny niemal jednocześnie że Szwecją, Moskwą i Turcją. Polska husarią odnosiła liczne sukcesy, ale poniosła też wiele klęsk. Ich skutkiem był kryzys Rzeczpospolita, który stał się początkiem upadku państwa.
Uczniowie najchętniej jako temat lapbooka wybierali potop szwedzki oraz odsiecz wiedeńską. Stworzyli bardzo kreatywne i ciekawe prace.
Anna Tomasińska
Przewiń w górę