Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 w oddziałach przedszkolnych

Z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112, dla dzieci z oddziałów przedszkolnych odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy, które poprowadzili uczniowie Liceum im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku.
Na początku nasi goście omówili podstawowe zasady udzielania pomocy, opowiedzieli o numerze alarmowym 112 i wyjaśnili, jak prawidłowo wezwać pomoc w sytuacji awaryjnej.
Kolejnym elementem zajęć był nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Uczniowie Liceum przedstawili dzieciom, jak prawidłowo wykonać uciśnięcia klatki piersiowej i sztuczne oddychanie na manekinie. Po krótkiej prezentacji dzieci pod okiem naszych gości mogły samodzielnie wykonać RKO.
Ostatnim zagadnieniem poruszanym podczas spotkania było omówienie pozycji bocznej bezpiecznej. Uczniowie Liceum pokazali dzieciom, jak właściwie ułożyć osobę nieprzytomną w pozycji bocznej, a następnie nadzorowali ćwiczenia przedszkolaków.
Zajęcia z pierwszej pomocy okazały się bardzo ciekawe i pouczające. Dzieci były bardzo zaangażowane i chętnie uczestniczyły w ćwiczeniach praktycznych. Uczniowie Liceum świetnie poradzili sobie z pełnieniem roli instruktorów oraz potrafili dostosować swoje słownictwo i sposób prezentacji do poziomu przedszkolaków.
Monika Paluszek