Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Eliminacje powiatowe 43 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym łączy naukę z zabawą i elementami rywalizacji. Jego celem jest m.in. popularyzowanie przepisów i zasad bezpieczeństwa na drodze, upowszechnienie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz promowanie roweru jako środka transportu. Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół podstawowych.  Turniej przeprowadzany jest w dwóch grupach: pierwszą są uczniowie klas 5 i 6, drugą – uczniowie klas 7 i 8. Uczestnicy turnieju, aby zakwalifikować się do finału, muszą przejść kilka etapów: eliminacje klasowe, szkolne, powiatowe, rejonowe, wojewódzkie.

21 kwietnia 2022 r. nasza szkoła była gospodarzem eliminacji powiatowych 43 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych. Eliminacje powiatowe zostały objęte patronatem Starosty Nowodworskiego.

Od godziny 10.00 w zmaganiach rywalizowało 6 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe z terenu powiatu nowodworskiego. Drużyny grupy 1 składały się z czterech osób (2 dziewczynek i 2 chłopców), natomiast drużyny grupy 2 składały się z trzech osób.

GRUPA 1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku – drużyna w składzie: Kasandra Węgrowska, Gabriela Kępczyńska, Łukasz Swojak, Michał Fedorczyk oraz zawodnik rezerwowy Emilia Świercz.

Opiekun – p . Monika Paluszek.

Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim – drużyna w składzie: Hanna Grądzka, Łucja Swatek, Krzysztof Mędoń, Wojciech Frąckiewicz.

Opiekun –  p. Anna Dąbrowiecka.

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach –  drużyna w składzie: Karolina Dorota Truchel, Eliza Zdanowicz, Cezary Bieżuński, Piotr Szymański Kosiń.

Opiekun – p. Małgorzata Łuczyńska.

GRUPA 2

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku – drużyna w składzie: Patrycja Czyż, Szymon Chmurski, Jakub Tomasiński.

Opiekun – p . Monika Paluszek.

Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim – drużyna w składzie: Julia Bartków, Aleksander Grunkowski, Filip Malinowski.

Opiekun –  p. Anna Dąbrowiecka.

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach: drużyna w składzie: Jan Szulkowski, Kamil Pepłowski, Aleksy Wasilewski.

Opiekun – p. Małgorzata Łuczyńska.

Turniej został przeprowadzony przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji: Naczelnika Wydziału podkom. Sebastiana Podgórskiego – sędzia główny, asp. sztab. Joannę Wielocha – oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji, asp. sztab. Piotra Kamińskiego oraz strażaków – ratowników z OSP w Nasielsku: p. Marcina Grzybikowskiego i p. Marka Rzeczkowskiego.

Z ramienia szkoły za organizację turnieju odpowiedzialne były Panie: Monika Paluszek, Magda Zawadzka, Ewa Lipowska i Małgorzata Sitek.

Swoją obecnością podczas Turnieju zaszczycił nas Wicestarosta Nowodworski Paweł Calak.

Wszyscy uczestnicy turnieju rywalizowali w czterech konkurencjach: test wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, test dotyczący skrzyżowań, jazda po torze przeszkód oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Test wiedzy składał się z 25 pytań, obejmował zagadnienia znajomości zasad bezpieczeństwa i przepisów obowiązujących w ruchu drogowym. Test skrzyżowania zawierał 10 pytań, polegał na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowania. Wszystkie zagadnienia teoretyczne zostały przygotowane przez Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim podkom. Sebastiana Podgórskiego.

Kolejna konkurencja polegała na udzieleniu przez całą drużynę pomocy osobie poszkodowanej. Zadania w tej kategorii zostały przeprowadzone przez ratowników z OSP w Nasielsku.

Ostatnim elementem turnieju był tor przeszkód. Zasady pokonywania toru przedstawili uczestnikom policjanci z Komendy Powiatowej, którzy też czuwali nad prawidłowym przebiegiem turnieju. Przeszkody i użyte w rywalizacji rowery były własnością organizatora.

Po dokładnym podliczeniu wyników wyłoniono zwycięzców turnieju:

Grupa 1

1 miejsce – Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach;

2 miejsce – Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim;

3 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.

Grupa 2

1 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku;

2 miejsce – Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim;

3 miejsce – Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach.

Najlepsi uczestnicy turnieju w klasyfikacji indywidualnej to: Karolina Dorota Truchel ze Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach i Szymon Chmurski ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.

Drużyny oraz najlepsi uczestnicy turnieju otrzymali statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Nowodworskiego oraz Nasielską Fundację Wspierania i Rozwoju Edukacji.

W kolejnym etapie, który odbędzie się 28 kwietnia w Warszawie, nasz powiat reprezentować będą drużyny ze Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach pod opieką p. Małgorzaty Łuczyńskiej oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku pod opieką p. Moniki Paluszek.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Koordynator Turnieju

Monika Paluszek

Galeria zdjęć na Facebook szkoły