Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Egzamin teoretyczny na kartę rowerową za nami.

Założenia innowacji
Jazda rowerem daje uczniom zarówno wiele korzyści, jak i radości. Do 10 roku życia jazda powinna odbywać się bezwarunkowo pod opieką osoby dorosłej – rodzica albo innego opiekuna. Później możliwe są samodzielne przejażdżki, pod warunkiem posiadania karty rowerowej.
Nasi uczniowie klas czwartych na lekcjach techniki oraz podczas spotkań z policjantem systematycznie utrwalali sobie przepisy ruchu drogowego. Zwieńczeniem tych przygotowań był dzisiejszy egzamin na kartę rowerową.
Test łatwy nie był, aby zdać należało uzyskać 80% poprawnych odpowiedzi.
Gratulujemy wszystkim, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu.