Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Egzamin teoretyczny na kartę rowerową za nami

Jazda rowerem daje uczniom zarówno wiele korzyści, jak i radości. Do 10 roku życia jazda powinna odbywać się bezwarunkowo pod opieką osoby dorosłej – rodzica albo innego opiekuna. Później możliwe są samodzielne przejażdżki, pod warunkiem posiadania karty rowerowej.
Nasi uczniowie klas czwartych na lekcjach techniki systematycznie utrwalali sobie przepisy ruchu drogowego. Zwieńczeniem tych przygotowań był dzisiejszy egzamin na kartę rowerową.
Test łatwy nie był, aby zdać należało uzyskać 80% poprawnych odpowiedzi.
Gratulujemy wszystkim, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu i życzymy powodzenia na jutrzejszym egzaminie praktycznym.