Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Egzamin na kartę rowerową za nami

Założenia innowacji
Ostatnie dni roku szkolnego to czas na zdobycie przez uczniów upragnionej karty rowerowej. Każdy uczeń, który z części teoretycznej uzyskał 80% pozytywnych odpowiedzi mógł 15 czerwca zaprezentować się swoimi umiejętnościami jazdy na rowerze po wyznaczonej trasie. Wszyscy, którzy przystąpili do egzaminu praktycznego uzyskali pozytywny wynik.
Karty zostaną wydane jeszcze przed wakacjami.
Wszystkim, którzy odbiorą kartę rowerową gratulujemy i życzymy mnóstwo bezpiecznych wycieczek podczas nadchodzących wakacji.
Przewiń w górę