Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Dzień liczby Pi – Wiosenne Święto Matematyki

W naszej szkole obchody Dnia Matematyki zaczęliśmy na początku marca. Na tablicy „Matematyka potęgą” została przygotowana gazetka/prezentacja o kryptografii. Pierwsza część to opis kilku szyfrów, a druga to prezentacja sylwet słynnych matematyków. Odszyfrowanie ich nazwisk było celem szkolnego konkursu – zabawy, która cieszyła się zainteresowaniem młodszych i starszych. Osoby, które bezbłędnie wykonały zadanie zostały nagrodzone słodkościami. Korytarze szkolne ozdobiliśmy  „Panoramą Miasta PI”, do jej wykonania włączyły się wszystkie chętne klasy.   14 marca, czyli w Dniu Liczby PI na lekcjach matematyki uczniowie oglądali filmiki dotyczące słynnej Ludolfiny, rozwiązywali tematyczne zadanie i łamigłówki logiczne (np. sudoku, magiczne Pi-kwadraty, pantominos  itd.), wykonywali kolorowe PI-grafy, kodowanie liczby Pi, wykreślanki, labirynty, miasto Pi na niebie itp.

Wiosenne święto matematyki stało się okazją do połączenia nauki i zabawy, do celebrowania wszystkiego, co związane z matematyką i naukami ścisłymi.