Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

DBI w naszej szkole

W dniach od 6 lutego w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). Przez cały tydzień uczniowie podczas lekcji informatyki skupiali się na omawianiu zasad bezpieczeństwa w Internecie oraz wykonywaniu różnych zadań związanych z tym tematem.
Klasy czwarte zajmowały się wysyłaniem emalii, w których podzielały zasady bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie klasy piątej przygotowywali prezentacje na temat zagrożeń płynących z korzystania z Internetu. Natomiast uczniowie klasy szóstej pracowali w programie Scratch, pisząc skrypty, które wyświetlały napis „Bezpieczny Internet”.
Klasy siódme miały za zadanie stworzyć plakat w programie Gimp dotyczący bezpiecznego korzystania z Internetu. Natomiast klasa ósma wykorzystała program Canva do wykonania plakatu ukazującego różne zagrożenia związane z Internetem.
Dodatkowo, dla wszystkich klas zostały wybrane lekcje online, które odbywały się za pośrednictwem Internetu. Uczniowie klasy siódmej mieli okazję uczestniczyć w lekcji o tytule „Mój (nie)widzialny cyfrowy ślad”. Pozostałe klasy też wkrótce będą miały możliwość uczestniczenia w tego rodzaju lekcjach.
Całe przedsięwzięcie miało na celu edukowanie uczniów na temat zagrożeń i zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Uważamy, że były to bardzo przydatne lekcje, które pomogą naszym uczniom w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami, z jakimi mogą się spotkać w sieci.
Nauczyciele informatyki