Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

„Czytam dla siebie – czytam dla Ciebie” konkurs dla klas 1 – 8 na najlepszy audiobook

Regulamin konkursu:

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, promujących pozytywne wzorce zachowań, budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie. Zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania, właściwe gospodarowanie wolnym czasem, wspieranie indywidualnych zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży.
Zadanie polega na pięknym przeczytaniu przez ucznia baśni, opowiadania, bajki terapeutycznej itp. i nagraniu głosu dziecka na dowolny nośnik. Ocenie będzie podlegać dykcja, płynność czytania, poprawność, wyrazistość, modulacja głosu, przestrzeganie znaków interpunkcyjnych, tempo, jakość nagrania i ogólne wrażenie. Dozwolone jest czytanie z podkładem muzycznym. Można również zaprosić kogoś do wspólnego czytania (rodziców, dziadków, rodzeństwo itp.)
Gotowe audiobooki dostarczamy do biblioteki szkolnej do końca października na pendrive lub przesyłamy drogą mailową na adres: j.czyz29@wp.pl
Nadesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
– klasy 1 – 3
– klasy 4 – 8
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas apelu z okazji „Święta Niepodległości”.