Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Cyberprzemoc a odpowiedzialność prawna

,,Odpowiedzialność prawna nieletnich” i ,,Cyberprzemoc” – pod takimi hasłami 13 i 15 grudnia w naszej szkole odbyły się spotkania uczniów klas V – VIII z przedstawicielem policji: Panią asp. Anetą Fabisiak – Wydurską z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich.
Uczniowie dowiedzieli się, jak klasyfikowane są różne działania naruszające prawo i jaka grozi za nie kara. Policjantka wyjaśniła, co oznacza określenie „czyn karalny”, omawiając jednocześnie kilka artykułów z kodeksu karnego.
Obecni na spotkaniu uczniowie zostali poinformowani, jakie zachowania uznawane są za cyberprzemoc: m.in.: rozsyłanie drogą e-mailową lub przy pomocy telefonu komórkowego różnego rodzaju kompromitujących materiałów i treści prywatnych, włamania na konto e-mailowe, blog, profil w serwisie społecznościowym, tworzenie kompromitujących i ośmieszających stron internetowych, blogów, fałszywych kont i profili w serwisach społecznościowych, wulgaryzmy stosowane względem innej osoby, ośmieszanie, szantaż, umieszczanie w internecie obraźliwych zdjęć lub filmików, rozpowszechnianie plotek, itd.
Policjantka uświadomiła uczniom, że przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych to przestępstwo regulowane prawem karnym.
Ponadto Pani aspirant mówiła na temat zagrożeń, z którymi uczniowie mogą się spotkać podczas korzystania z internetu. Przestrzegała przed nadmierną ufnością w stosunku do osób poznanych w wirtualnym świecie, jak również przed nadmiernym korzystaniem z komputera, które może prowadzić do uzależnienia.
Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tego typu wydarzeniach przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie.
Monika Paluszek