Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Ćwiczenia praktyczne do egzaminu na kartę rowerową

Założenia innowacji

W ramach innowacji pedagogicznej „Drogowe ABC – wiem, dbam i zapobiegam”, podczas zajęć pozalekcyjnych, dzieci miały możliwość potrenować jazdę na przygotowanym dla nich rowerowym torze przeszkód.