Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Budowa łodygi

Klasa 5a na lekcji biologii zdobywali wiedzę na temat budowy łodygi. Korzystali przy tym z plansz interaktywnych i mikroskopu zakupionego w ramach  programu Laboratoria przyszłości.