Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Bezpieczny przejazd

Nasze przedszkolaki wzięły dziś udział w spotkaniu informacyjno- edukacyjnym w ramach kampanii społecznej „#Bezpiecznyprzejazd„. Rozmów o bezpieczeństwie nigdy za dużo. Oby jak najwięcej zostało w naszych główkach. Dziękujemy pracownikom Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie, sekcji eksploatacji Warszawa Wschód za pouczające i miłe spotkanie.