Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Akcja Żonkile 2021 – działania klasy 3b

W dniu 19.04. 2021r. uczniowie klasy IIIB z dużym zaangażowaniem przystąpili do Akcji Żonkile 2021. Celem programu było:

  • upamiętnienie 78 rocznicy powstania w getcie warszawskim,
  • zapoznanie dzieci z podstawowymi informacjami na temat życia społeczności żydowskiej w czasie okupowanej Warszawy,
  • uwrażliwienie, budowanie postaw empatycznych, rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji.

W trakcie poniedziałkowych zajęć, trzecioklasiści wysłuchali wzruszającego opowiadania Justyny Bednarek pt. Historia z pewnej ulicy, po czym dokonując analizy i porządkując wiele zdarzeń, udzielali swobodnych wypowiedzi, rozmawiając o różnych emocjach związanych z okresem wojny. Temat zawarty w opowiadaniu pozwolił dzieciom dotknąć wiedzy na temat trudnej sytuacji Żydów i Polaków w okresie II wojny światowej, ich bezcennej, wzajemnej pomocy, a także dostrzec jaki jest wymiar odznaczenia – Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Inną formą działań były zajęcia plastyczne:

  • wykonanie znaku pamięci – papierowego żółtego żonkila i poznanie związanej z nim historii
  • wykonanie plakatu zachęcającego do przeczytania książki Historia z pewnej ulicy.

Myślę, że wartości wyniesione z tak pouczającej lekcji, wzbogacone o słowa kluczowe takie jak: wzajemna pomoc, przyjaźń, Sprawiedliwi, wojna, pamięć, ukrywanie, dzieci polskie i dzieci żydowskie, na długo zapadną w pamięci moich uczniów i pozostawią głębszą refleksję.

Beata Janiszek

Przewiń w górę