Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. W tym roku jest to już 15. edycja skierowanego do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych programu o tematyce bezpieczeństwa.
Jego celem jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich wszechstronnego rozwoju. Obejmuje tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w pięciu sferach: na drodze, w domu, w szkole, w Internecie oraz w relacjach z rówieśnikami. Zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań.
Na zakończenie programu pierwszoklasiści zweryfikowali wiedzę zdobytą podczas zajęć Akademii, rozwiązując na stronie programu Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.