Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopad to Międzynarodowym Dzień Tolerancji. Akcentujemy temat równości, szacunku i akceptacji każdego człowieka. Podejmujemy wiele działań w tym temacie w ciągu całego roku szkolnego. Na ten dzień uczniowie klas 3-8 na lekcjach plastyki wykonali piękne pracę na temat tolerancji.
Niektóre z nich pokazaliśmy na gazetce szkolnej na dolnym korytarzu.

Beata Kownacka
Monika Kozarzewska