Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

2 Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Jana Pawła II w Lublinie oraz Kuratorami Oświaty w bieżącym roku szkolnym planuje organizację drugiej edycji konkursu retorycznego dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych.
Konkurs tematyczny pn. ,,2 Ogólnopolski Konkurs Retoryczny” został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Nadrzędnym celem Konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania.

Więcej informacji o konkursie