Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Z głębokim żalem

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Zofii Szustakowskiej,  emerytowanej, wieloletniej nauczycielki i dyrektora naszej szkoły.

Na zawsze pozostanie w pamięci wielu pokoleń uczniów i wychowanków, a także koleżanek i kolegów z pracy.

Dyrekcja, Grono pedagogiczne, Pracownicy szkoły oraz Uczniowie składają rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 3 czerwca o godzinie 13.00

w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Wojciecha w Nasielsku.