Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Wyniki szkolnych konkursów o patronie naszej szkoły.

W ramach realizowanego projektu edukacyjnego z okazji przypadającej w tym roku 130 rocznicy urodzin naszego patrona-Stefana Starzyńskiego zostały przeprowadzone dwa szkolne konkursy. 17 mają odbyło się ich uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród dla zwycięzców.
Dla klas młodszych został przeprowadzony konkurs plastyczny pt. „Chciałem by Warszawa była wielka ” – pocztówka z Warszawy. Spośród ponad 50 prac jury konkursu wyróżniło prace następujących uczniów:
W kategorii klas 0-1
1 miejsce – Liliana Wrońska kl.0b
2  miejsce – Alicja Gołębiewska kl. 1 b
3 miejsce – Julian Romanowski kl. 1 a
W kategorii kl. 2 -3
1 miejsce – Joanna Gałężewska kl. 2b
2 miejsce – Kacper Pawłowski kl. 3a
3 miejsce – Zofia Nagel kl. 3 b
Wyróżnienie otrzymali:
Dawid Górski kl. 2a
Pola Ostrzyniewska kl. 2a
Maksymilian Bryśkiewicz kl. 3a
W Szkolnym Konkursie wiedzy o patronie i historii szkoły skierowanym do uczniów klas IV-VIII wzięło udział 48 uczniów. Najlepsze wyniki uzyskali:
W kategorii kl. 4-6
1 miejsce – Stanisław Tomasiński kl. 6 d
2 miejsce – Maja Strzelczak kl. 5 c
3 miejsce – Amelia Sokolnicka kl. 5 c
W kategorii kl. 7-8
1 miejsce – Zuzanna Wrońska kl. 7a
2 miejsce – Nikola Milewska kl.7 a
3 miejsce – Piotr Uszyński kl. 7 a
Gratulujemy!!!
Nagrody zostały ufundowane przez Nasielską Fundację Wspierania i Rozwoju Edukacji.
Organizatorzy
Krzysztof Macias
Anna Tomasińska
Monika Kozarzewska
Jolanta Sobiecka